homevoordelen Stelcon®referentiescontactdownloadsnieuws
ZOEKEN
TOEPASSINGEN
bedrijven/industrie
land- & tuinbouw
openbare ruimte
residentieel
PRODUCTEN
N-platen
B-platen
afwatering
materieel
VERKOOP/VERHUUR
PLAATSING
VOORDELEN STELCON® > Stelcon® vs. asfalt

sterk
Een Stelcon® plaat behoudt zijn sterkte onder alle omstandigheden; onder invloed van warmte verzwakt asfalt en treden er al snel vervormingen op zoals spoorvorming bij intensief gebruik met vervelende plassen tot gevolg ...
In tegenstelling tot asfalt kent een Stelcon® plaat ook een veel hogere druksterkte, waardoor ze uitermate geschikt is voor hoge puntlasten.
Door de grote afmeting en de dikte van de Stelcon® platen wordt de belasting beter gespreid naar de ondergrond, hierdoor hoeft er in de meeste gevallen geen dure grondverbetering toegepast worden.

flexibel
De ondergrond blijft steeds bereikbaar. Zowel de platen als de ondergrond (zand) zijn eenvoudig weg te nemen voor bv. werkzaamheden aan kabel- en leidingnetwerken. Bij een asfaltverharding dient u dure en tijdrovende zaag-, breek- en stortkosten te maken alvorens ondergrondse werken te kunnen uitvoeren.
De platen zijn ook eenvoudig te verplaatsen in geval van veranderingen in de bedrijfsvoering (bv. bij uitbreiding van bedrijfsruimten, verhuizing, ...) waar de snelheid van (her-)ingebruikname opnieuw een bijkomend voordeel is.
Een Stelcon® verharding is makkelijk gefaseerd aan te brengen en uit te breiden.

duurzaam
De slijtvaste kwartshoudende deklaag van de Stelcon® platen is uniek. Deze zorgt voor minder slijtage en minder stofvorming.

hoge restwaarde
Stelcon® platen kunnen na gebruik (zelfs na vele jaren) heel snel uitgebroken en opnieuw verkocht worden. Bij alle andere verhardingsvormen dien je rekening te houden met arbeidsintensieve opbreekwerken en dure (of nutteloze) stortkosten.
  
Stelcon België • Schrijnwerkerslaan 8 • Industriezone De Zaat • B-9140 Temse • tel 03 771 69 94 • info@stelcon.be
© website powered by PC GRAPHICS WEBDESIGN 2014